Jogi lexikon

Jogi lexikon

"Jogi nyelv: a tudati tevékenységek (gondolkodás, érzelmek, akarás) és a tettek (»világunk alakítása«) szempontjából alapvető fontosságú természetes verbális nyelveken alapul. A jogászok ezt bővítik, pontosítják (pl. definíciókkal) sajátos ~vé. Formáját tekintve egy jogi akaratkijelentés lehet írott, verbális, de lehet nonverbális is."

bővebben a Magyar Elektronikus Könyvtár polcain

 

loader