Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

A jogiforum.hu hírei

Tartalom átvétel Jogi Fórum - hírek
Hírek a Jogi Fórumon
Frissítve: 1 óra 37 perc

Semmis törvénytelenül szerzett bizonyítékok, korlátozott sajtónyilvánosság - Módosul a büntető perrendtartás Romániában

h, 06/18/2018 - 00:15
A szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ szavazataival a bukaresti parlament szenátusa elfogadta szerdán a büntető perrendtartás módosítását, amelyet az alkotmánysértőnek bizonyult cikkelyek kiigazítására, az emberi jogok védelmére és az ártatlanság vélelméről szóló európai uniós irányelv érvényesítésére hivatkozva terjesztettek elő a szociáldemokrata törvényhozók.

Mégsem háborús bűnös Jean-Pierre Bemba Gombo volt kongói alelnök? - Egy precedens értékű ügy a Nemzetközi Büntetőbíróság asztalán

h, 06/18/2018 - 00:15
Ideiglenesen szabadlábra helyezik Jean-Pierre Bemba Gombo egykori kongói alelnököt, miután előző héten másodfokon felmentették őt a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádja alól - jelentette be a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC).

Jelentősen nő az igazságügyi terület költségvetése 2019-ben - Az IM 14,744 milliárd forintot, a bíróságok 138,428 milliárdot kapnak

h, 06/18/2018 - 00:15
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) és a bíróságok támogatása 2019-ben számottevően nő az idei költségvetéshez képest: az IM jövőre 14,744 milliárd forintos támogatást kap, a bíróságok pedig 138,428 milliárdot - derül ki a 2019-es költségvetési törvényjavaslatból, amelyet szerdán délután tettek közzé az Országgyűlés honlapján.

Állami monopóliummá átalakított mobilfizetési rendszer - Hazánk megsértette a szolgáltatási irányelvet? - Az Európai Bíróság asztaláról

cs, 06/14/2018 - 16:58

A mobilfizetési rendszer állami monopóliummá való átalakításával Magyarország megsértette a szolgáltatási irányelvet - Yves Bot főtanácsnok ismertette indítványát a C-171/17. számú Bizottság kontra Magyarország ügyben.

Magyarországon 2014. július 2-ától a parkolási közszolgáltatások díjai, a közutak használatáért fizetendő díjak, az állami vállalatok által nyújtott személyszállítási szolgáltatások díjai, valamint az állami szervezetek által nyújtott egyéb közszolgáltatások díjai mobilfizetési rendszer használatán keresztül csak az állami tulajdonú Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett rendszer útján fizethetők meg. A mobilfizetési rendszerek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy egy áru vagy szolgáltatás ellenértékét valamely, telekommunikációs vagy információs technológia alkalmazásán alapuló hálózaton keresztül fizessék meg. 

A Bizottság szerint Magyarország azáltal, hogy az említett szolgáltatások tekintetében a mobilfizetési rendszer üzemeltetését egy állami monopólium (a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.) számára tartja fenn úgy, hogy e piacról kizárja az ott korábban jelen volt üzleti vállalkozásokat, megsértette a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvét, valamint a szolgáltatási irányelvet (2006/123/EK). Az uniós szerv ezen állítólagos jogsértés miatt kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen az Európai Bíróságon.
Magyarország azt állítja, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer közérdekű feladat megvalósítására irányuló, ún. általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak (ÁGÉSZ) minősül, amelynek vonatkozásában a szolgáltatási irányelv rendelkezései csak korlátozásokkal alkalmazandók.

A mai napon megtett indítványában Yves Bot főtanácsnok megállapítja, hogy a rendes piaci körülmények között működő vállalkozások által nyújtott, vagy azok által kielégítően nyújtható szolgáltatások nem minősülnek ÁGÉSZ-nek. Ezzel összefüggésben a főtanácsnok úgy véli, hogy Magyarország nem bizonyította az ÁGÉSZ-nek való minősítéshez szükséges feltételek teljesülésének fennállását, mivel a létrehozott monopóliummal biztosított eredményt a piac versenystruktúrájának megőrzése mellett, az e monopóliumnak fenntartott kizárólagos jog létesítése nélkül is elérhette volna.
 
Emellett a főtanácsnok szerint azzal, hogy Magyarország a mobilfizetési szolgáltatások piacán nemzeti monopóliumot hozott létre, a szolgáltatási irányelv szerinti olyan korlátozást vezetett be, amely csak abban az esetben lenne megengedhető, amennyiben az alkalmazása szükséges és arányos, valamint nem diszkriminatív.
 
Márpedig a főtanácsnok szerint a Magyarország által az említett korlátozás igazolásaként felhozott, a fogyasztóvédelmet, a kereskedelmi ügyletek méltányosságát, a csalás és a feketegazdaság elleni küzdelmet érintő indokok nem felelnek meg az arányosság követelményének. Léteznek ugyanis az e célok elérését biztosító kevésbé korlátozó intézkedések, mint például egy nemzeti mobilfizetési rendszer platformjának működtetésére irányuló koncessziós rendszer kialakítása.
 
Következésképpen a főtanácsnok annak kimondását javasolja az Európai Bíróságnak, hogy Magyarország megsértette szolgáltatási irányelv szerinti kötelességeit.

A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Bíróság bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.

forrás: Jogi Fórum

Fogyatékosjog tapasztalati alapon - Beszélgetés Fiala-Butora Jánossal, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársával

cs, 06/14/2018 - 16:31

"Alapvetően fontos lenne, hogy a jogtudomány a fogyatékossággal élők saját tapasztalatait is releváns forrásként kezelje" - hangsúlyozza Fiala-Butora János, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, akivel a fogyatékos emberek jogérvényesülésének problematikájáról, valamint a Fogyatékosjogi ENSZ-egyezmény hazai és külföldi hatásairól beszélgettünk.

forrás: Jogi Fórum

Óriási az érdeklődés a bírósági fogalmazói állások iránt - Lezárult az első félévi felvételi eljárás - 32 álláshelyet töltöttek be

cs, 06/14/2018 - 16:11

Lezárult a 2018. I. félévi fogalmazói felvételi eljárás a bíróságokon. A meghirdetett álláshelyekre több mint kétszeres túljelentkezés volt, ami a bírói életpálya, illetve a bírósági munka népszerűségéről is árulkodik.

A beérkezett pályázatok kivétel nélkül érvényesek voltak, hat pedig kiemelkedő, 90 százalék fölötti értékelést kapott. Első körben harminchat álláshelyből harminckettőt sikerült betölteni, az üresen maradt négyet várólistás pályázóknak ajánlották fel; az Ajkai, a Bicskei, a Kecskeméti és a Sárbogárdi Járásbíróság nem találta még meg új fogalmazóit.

A fogalmazói állás kiváló lehetőséget biztosít a jogi ismeretek elmélyítésére és gyarapítására, s ezzel nagyban segítheti a felkészülést a bírói pályára. A bírósági fogalmazók emellett lehetőséget kapnak arra, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (European Judicial Training Network – EJTN) THEMIS elnevezésű versenyén, melynek idei elődöntőjén különdíjat nyert a magyar csapat.

forrás: Jogi Fórum

Bejelentési kötelezettség alá kerülnek adómegtakarító adóstruktúrák - Uniós szinten beazonosíthatóvá válnak az agresszív konstrukciók

cs, 06/14/2018 - 15:32

Egy a minap kihirdetett irányelv alapján előfordulhat, hogy a jövőben a nevünk és a kapott adótanácsunk részletei az adóhatóságnál landolnak. 2020 júliusától ugyanis a tanácsadók vagy bizonyos esetekben maguk az adózók kötelesek lesznek tájékoztatni az adóhatóságot egyes, agresszívnak minősített adótervezési konstrukciók részleteiről. Ráadásul a tájékoztatási kötelezettség, visszamenőlegesen, mindazokra a struktúrákra is kiterjed, amelyek megvalósításába az adózók 2018. június 25. után kezdenek bele – figyelmeztet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Az elmúlt évek során érezhetően felerősödött a harc az adókikerülés és az agresszív adótervezés ellen. Ennek újabb kézzelfogható állomása az a már régebb óta lebegtetett elképzelés, mely szerint a tanácsadók legyenek kötelesek tájékoztatni az adóhatóságot az általuk ajánlott vagy értékesített olyan adótervezési „termékekről”, amelyek agresszívnek tekinthetők.

A koncepciót meglepő gyorsasággal elfogadták, ennek eredményeként az EU június 5-én közzétett irányelve alapján, a határon átnyúló, agresszív adóstruktúrákat 2020. július 1-jét követően bejelentési kötelezettséggel sújtja. A szabályozás lényege, hogy a struktúra megtervezésében részt vevő tanácsadóknak – vagy bizonyos esetekben magának az adózónak – részletes adatokat kell szolgáltatnia a nemzeti adóhatósághoz az olyan, határon átnyúló adótervezési struktúrákról, amelyek megfelelnek az irányelvben meghatározott egyes sajátosságoknak. A nemzeti adóhatóság ezeket az adatokat egy központi, EU-s adatbázisba továbbítja, amelyen keresztül az összes uniós tagállam szintén hozzáférést kap az így bejelentett struktúrához. Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatás nem anonim, azaz a nyilvántartás beazonosítható módon tartalmazni fogja mind az adózót, mind az egyéb érintett személyeket, valamint a struktúra tartalmát és értékét is.

Tegnapra kell

Fehér Tamás, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezető ügyvédje szerint, a 2020. júliusi időpont távolinak tűnhet ugyan, a most közzétett szabály azonban már 2018. június végétől alapjaiban érinteni fogja az adótervezési gyakorlatot.  Az adatszolgáltatási kötelezettséget ugyanis visszamenőlegesen is teljesíteni kell, mégpedig mindazon struktúrákra, amelyeket ez év június 25-ét követően kezdenek el megvalósítani. Azaz, ha valaki egy hónap múlva egy magyar adótanácsadó segítségével megvalósít valamely, az irányelv által agresszívnek minősíthető adóstruktúrát, számíthat arra, hogy neve 2020. júliusát követően megjelenik egy egységes EU-s adatbázisban. Ráadásul ez a visszamenőleges alkalmazás számtalan egyéb kérdést is felvet, már csak azért is, mivel a tagállami szabályokat csak jóval később, 2019 végéig kell meghozni.

Kell-e aggódni?

Fontos szempont, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség főként a valóban agresszív adótervezési struktúrákat sújtja, amelyek az utóbbi időkben az itthoni adótervezési gyakorlatban is háttérbe szorultak. Így például a bejelentési kötelezettség ki fog terjedni azon struktúrákra, amelyek révén érdemi tevékenységet nem folytató entitások közbeiktatásával a cél a tényleges tulajdonosi háttér elfedése. Ugyanakkor könnyen a bejelentési kötelezettség áldozatául eshetnek azok a nem feltétlenül agresszív struktúrák is, ahol a tanácsadó az adómegtakarítás fejében sikerdíjat kap, feltéve, hogy egyébként a struktúra egyik fő előnye maga az adómegtakarítás. Szintén könnyebben válhatnak bejelentendővé a kapcsolt vállalkozások közötti egyes tranzakciók is. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mint minden irányelv, ez is minimum elvárásokat fogalmaz meg a tagállamokkal szemben, azaz lehetnek olyan tagállamok, amelyek tágabban határozzák majd meg a bejelentendő struktúrák körét.

Megszoksz vagy megszöksz?

Kérdéses jelenleg, hogy az adótanácsadói szakma miként fogja majd lereagálni ezt a szabályozást. Értelemszerűen kétes az üzleti értéke egy olyan adótanácsnak, amelyről később a tanácsadónak, az adózó adatai feltüntetésével, bejelentést kell tennie az adóhatóság felé. Felvállalnak-e majd a felek ilyen struktúrákat, vagy ezek a tanácsok eleve meg sem születnek majd? Kérdéses továbbá az is, hogy kialakul-e egyfajta passzív ellenállás a tanácsadói szakma részéről a bejelentési kötelezettséggel szemben. Valószínűleg ezt jelentősen befolyásolni fogják azok a szankciók is, amelyek a ’be nem jelentő’ tanácsadókkal szemben kiszabhatóak lesznek – és amelynek részletei még szintén kidolgozásra várnak.

Egy biztos: annak, aki mostantól adótanácsot ad, vagy adótanácsot kap, tudnia kell: bizonyos esetekben felmerülhet, hogy a struktúra egy példánya az adóhatóság asztalán landol majd.  Mindazok pedig akiknek jelenleg már meglévő, de még végre nem hajtott struktúra áll a rendelkezésére, talán okosan teszik, ha annak végrehajtását még június 25-e előtt megkezdik.

forrás: Jogi Fórum

Gyermekjogok a bírósági rendszerben - Beszélgetés Várai-Jeges Adrienn bíróval

cs, 06/14/2018 - 15:09
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Országos Program célja az elérhető legmagasabb szinten biztosítani a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, valamint érvényre juttatni a gyermekek részvételével folyó, vagy őket érintő ügyekben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit. - mondja Várai-Jeges Adrienn az OBH központi igazgatási feladatokkal megbízott bírája. - Beszélgetés a gyermekközpontú igazságszolgáltatásról, a gyermekek jogairól, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyekről

Az EUROJUST elnöke volt a díszvendég az Ügyészség Napján - Polt Péter emlékérmet adományozott Ladislav Hamrannak

cs, 06/14/2018 - 15:09
Az első ügyészi törvény 1871. június 10-ei kihirdetésének évfordulója 1991 óta az ügyészség ünnepnapja. Az Ügyészség Napja alkalmából az Igazságügyi Palota Dísztermében tartott ünnepségen Polt Péter legfőbb ügyész meghívására díszvendégként részt vett Ladislav Hamran, az EUROJUST elnöke.

Az Alapjogi Charta 2017-es uniós alkalmazásáról - Az Európai Bizottság jelentésének tanulságai

cs, 06/14/2018 - 15:09
Az Európai Bizottság közzétette az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló éves jelentését. A jelentés kiemeli, hogy míg a 2017-es esztendő nem szűkölködött az alapvető jogokkal kapcsolatos kihívásokban, a Chartában rögzített jogok biztosítására szolgáló struktúrák és eszközök működőképesek. 2018-ben továbbra is központi szerepet fog játszani az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartásának és előmozdításának további támogatása, beleértve a szabad és dinamikus civil társadalom támogatását.

Illegális hulladéklerakó, zavaró szag, zaj? - Jelentse egy kattintással! - Közösségi környezetvédelem a hatóságok munkájának könnyítésére

cs, 06/14/2018 - 15:09
Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre internetes portált a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK): az EnviroMind nevű környezetvédelmi honlapon a világ bármely pontjáról lehet bejelentést tenni. A portál lehetővé teszi a lakosság számára, hogy eddig nem látott módon vegyen részt a helyi mérési és döntési folyamatokban, a hatóságok pedig könnyebben és gyorsabban tudják kivizsgálni az összegyűjtött észleléseket, növelve a helyi lakosok életminőségét, valamint elősegítve a közösségi környezetvédelem fellendülését.

Lezajlott a közigazgatási bíráskodás kibővítésének második üteme - 44 álláshelyet bíráltak el

cs, 06/14/2018 - 15:09
Összesen 944 érvényes pályázat érkezett a közigazgatási bíráskodás kibővítésének második ütemében kiírt 44 bírói álláshelyre. A pályázatok elbírálásának eredményeként 22 bírósági titkár és 17 külsős pályázó kap bírói kinevezést, 5 bírót pedig másik bíróságra helyeznek át.

Új uniós szabályok a pénzmosás szigorúbb büntetőjogi szankcionálása érdekében

cs, 06/14/2018 - 15:09
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Kártalanítási jog közvetlenül csatlakozó légijáratok esetén - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

cs, 06/14/2018 - 15:09
A légi járat jelentős késésével összefüggő kártalanítási jog a harmadik országokba tartó, az Európai Unión kívüli közbenső leszállást tartalmazó közvetlenül csatlakozó járatokra is vonatkozik. A légi jármű közbenső leszállás alkalmával történő váltása nem változtat azon, hogy a két vagy több légi járatot magában foglaló egységes foglalást egyetlen, közvetlenül csatlakozó járatnak kell tekinteni - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Mit tegyünk, ha kopog az adóellenőr? - Fókuszáltabb vizsgálatok várhatóak az új adóeljárási törvényeknek köszönhetően

cs, 06/14/2018 - 11:56
Fókuszáltabb vizsgálatokra számítanak a hazai cégek az új adóeljárási törvények mellett – derült ki az EY szakmai konferenciáján. A szabályozással összességében elégedettek, a lerövidült határidőktől azonban tartanak a megkérdezett pénzügyi vezetők.

Emberi jogokat sért a tényleges életfogytiglan bírósági gyakorlata? - ET: Magyarországnak felül kell vizsgálnia a vonatkozó szabályozást

sze, 06/13/2018 - 16:30
Magyarországnak felül kell vizsgálnia a tényleges életfogytig tartó börtönbüntetésre vonatkozó szabályozását az európai emberi jogi egyezményben foglaltak megfelelő végrehajtása érdekében - közölte az Európa Tanács.

Súlyosan problémás gyermekpszichiátriai kezelések - Az ombudsman tapasztalatai

h, 06/11/2018 - 17:08
Súlyos, az alapjogokat érintő problémák sora merül fel a kötelező és önkéntes gyermekpszichiátriai kezelésekkel kapcsolatban - közölte az alapvető jogok biztosa Szegeden. Székely László a helyetteseivel Csongrád megyében tett kétnapos munkalátogatást.

3 milliárd euró kerül vissza az unióhoz az OLAF-nak köszönhetően - Közel 200 ügyet zárt le tavaly a csalás elleni hivatal - Éves jelentés

h, 06/11/2018 - 17:08
Közel 200 vizsgálatot zárt le tavaly az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF), és ezek nyomán mintegy 3,1 milliárd euró uniós költségvetési forrás visszafizettetésére tett javaslatot - írta szerdán közzétett éves jelentésében a szervezet.

Kételyek és kérdések a kiküldetési irányelv körül - Nincs uniós kompromisszum a fuvarozói szektor új szabályozásáról

h, 06/11/2018 - 11:55

Nem jutottak kompromisszumra a nemzetközi fuvarozói szektorra vonatkozó új szabályokról az uniós tagországok szakminiszterei a csütörtöki luxembourgi találkozón, így egyelőre nem kezdődhetnek meg a tárgyalások az Európai Parlamenttel (EP) a kérdésről.

"Sajnos, nem tudtunk közös álláspontot elfogadni ezen a soros elnökségi cikluson" - mondta az ülést követő sajtótájékoztatóján Ivajlo Moszkovszki, az unió soros elnökségét júliusig betöltő Bulgária közlekedési minisztere.

Több tagállam képviselője is abbéli reményét fejezte ki, hogy még a jövő évi uniós választások előtt sikerül lezárni az ügyet.

A legfőbb vitás pont az, hogy a fuvarozói szektorra is vonatkozzanak-e a kiküldetésben lévő munkavállalókra érvényes előírások. A szembenálló országok szociális dömpinggel, illetve protekcionizmussal vádolják egymást. A kiküldött munkavállalókra elvileg azonos szabályok vonatkoznának a munkabér és a munkafeltételek terén, mint a helyiekre, ami a bírálók szerint számos újonnan csatlakozott országot hátrányosan érintene.

György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a tanácsülés után közölte: "Az EU fejlett tagországai elfordulnak Európa alapértékeitől, amennyiben érdekük úgy kívánja".

Leszögezte: a most tárgyalt javaslatcsomag a "munkavállalók védelmébe csomagolt protekcionista intézkedés", amely bürokratikus szabályokkal kedvezőtlen helyzetbe hozná a magyar fuvarozókat, cégeket és általában a keleti munkavállalókat Európában, növelné a szállítási költségeket, illetve rontaná az EU versenyképességét.

Hozzátette, "Magyarország a kezdetektől szakmai alapokon nyugvó megállapodás elérését sürgeti, amely a fuvarozók érdekvédelmét szem előtt tartva, egyensúlyt teremt a szolgáltatásnyújtás szabadsága, az áruk szabad áramlásának biztosítása és a munkavállalók szociális védelme között".

Az EP közlekedési szakbizottsága múlt hétfőn szavazta meg jelentését, és ez alapján kivonnák a nemzetközi áru- és személyfuvarozást a jövőben az uniós kiküldetési irányelv hatálya alól, a kabotázst (nem honos fuvarozók által végzett belföldi szállítást) végző sofőröket viszont nem.

Amennyiben jóváhagyja a plenáris ülés, akkor ez lesz az EP hivatalos álláspontja a tagországok kormányait képviselő tanáccsal folytatott tárgyalásokon.

Magyar szempontból különösen kiemelt témáról van szó, ugyanis Magyarország bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 6 százalékát teszi ki a fuvarozás és az ehhez kapcsolódó logisztikai szektor, 13 ezer magyar fuvarozócéget és rajtuk keresztül 120 ezer munkahelyet érint.

forrás: Jogi Fórum

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909