Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 2 nap 18 óra

19/2016. (IX. 5.) IM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
19/2016. (IX. 5.) IM rendelet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat

h, 06/18/2018 - 23:31
1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat a Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról

307/2016. (IX. 2.) KE határozat

h, 06/18/2018 - 23:31
307/2016. (IX. 2.) KE határozat állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

306/2016. (IX. 2.) KE határozat

h, 06/18/2018 - 23:31
306/2016. (IX. 2.) KE határozat állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

35/2016. (IX. 2.) MNB rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
35/2016. (IX. 2.) MNB rendelet a „Szigetvári vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

34/2016. (IX. 2.) MNB rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
34/2016. (IX. 2.) MNB rendelet a „Szigetvári vár” ezüst emlékérme kibocsátásáról

91/2016. (IX. 1.) ME határozat

h, 06/18/2018 - 23:31
91/2016. (IX. 1.) ME határozat helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

305/2016. (IX. 1.) KE határozat

h, 06/18/2018 - 23:31
305/2016. (IX. 1.) KE határozat álamtitkári kinevezésről

25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével és az egyes feladatoknak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz való áthelyezésével összefüggő módosításáról

37/2016. (IX. 1.) BM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
37/2016. (IX. 1.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről

18/2016. (VIII. 30.) IM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
18/2016. (VIII. 30.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

25/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
25/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909