Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 3 óra 40 perc

1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

p, 01/02/2015 - 00:04
1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat az energiahatékony beszerzésekről

1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

p, 01/02/2015 - 00:04
1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozat a kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról

1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

p, 01/02/2015 - 00:04
1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről

1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

p, 01/02/2015 - 00:04
1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat az új közszolgálati életpálya bevezetéséről

1845/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

p, 01/02/2015 - 00:04
1845/2014. (XII. 30.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

48/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
48/2014. (XII. 30.) NGM rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról

47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról

46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet a pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról

44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
44/2014. (XII. 30.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól

44/2014. (XII. 30.) FM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
44/2014. (XII. 30.) FM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról

11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról

372/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
372/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

p, 01/02/2015 - 00:04
371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról