Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 9 óra 37 perc

1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

cs, 06/16/2016 - 03:29
1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

cs, 06/16/2016 - 03:29
1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a járműipari tesztpálya létrehozásáról

1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

cs, 06/16/2016 - 03:29
1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről

1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

cs, 06/16/2016 - 03:29
1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről

1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

cs, 06/16/2016 - 03:29
1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet

cs, 06/16/2016 - 03:29
11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet

cs, 06/16/2016 - 03:29
17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról

39/2016. (VI. 10.) FM rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
39/2016. (VI. 10.) FM rendelet a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról

135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

k, 06/14/2016 - 21:26
20/2016. (VI. 9.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

IM közlemény

k, 06/14/2016 - 21:26
IM közlemény bélyegző érvénytelenítéséről

Új Független Párt

k, 06/14/2016 - 21:26
Új Független Párt 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

NVB közlemény

k, 06/14/2016 - 21:26
NVB közlemény országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

k, 06/14/2016 - 21:26
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Állami Számvevőszék közleménye

k, 06/14/2016 - 21:26
Állami Számvevőszék közleménye a 2016. évi SOLIDUS-díj adományozásáról

Személyi rész

k, 06/14/2016 - 21:26
Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2016/24. számában

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909