Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 12 óra 3 perc

254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

h, 10/13/2014 - 09:58
254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

h, 10/13/2014 - 09:58
253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

h, 10/13/2014 - 09:58
252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

h, 10/13/2014 - 09:58
251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

h, 10/13/2014 - 09:58
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú [„51. sz. főút 114+652-138+634 kmsz. (Kalocsa-M9 ap. csp.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program folytatásáról

1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról

1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014-2020. közötti tervezési időszakban

1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról

1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat

h, 10/13/2014 - 09:58
1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat

p, 10/10/2014 - 06:51
1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat a bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggő egyes intézkedésekről

1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat

p, 10/10/2014 - 06:51
1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról

1548/2014. (X. 1.) Korm. határozat

p, 10/10/2014 - 06:51
1548/2014. (X. 1.) Korm. határozat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

40/2014. (X. 1.) NFM rendelet

p, 10/10/2014 - 06:51
40/2014. (X. 1.) NFM rendelet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

4/2014. (X. 1.) MvM rendelet

p, 10/10/2014 - 06:51
4/2014. (X. 1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

3/2014. (X. 1.) MvM rendelet

p, 10/10/2014 - 06:51
3/2014. (X. 1.) MvM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

p, 10/10/2014 - 06:51
249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről

248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

p, 10/10/2014 - 06:51
248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról