Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 11 óra 8 perc

1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat

k, 10/14/2014 - 09:40
1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat

k, 10/14/2014 - 09:40
1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat

k, 10/14/2014 - 09:40
1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

1568/2014. (X. 10.) Korm. határozat

k, 10/14/2014 - 09:40
1568/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

47/2014. (X. 10.) BM rendelet

k, 10/14/2014 - 09:40
47/2014. (X. 10.) BM rendelet a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

k, 10/14/2014 - 09:40
259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

k, 10/14/2014 - 09:40
258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

k, 10/14/2014 - 09:40
257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

k, 10/14/2014 - 09:40
256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

k, 10/14/2014 - 09:40
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

381/2014. (X. 9.) KE határozat

k, 10/14/2014 - 09:40
381/2014. (X. 9.) KE határozat bírói kinevezésről

380/2014. (X. 9.) KE határozat

h, 10/13/2014 - 08:58
380/2014. (X. 9.) KE határozat bírói kinevezésről

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5022/2014/4. határozata

h, 10/13/2014 - 08:58
Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5022/2014/4. határozata Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7. § a törvényellenességének megállapításáról

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5017/2014/4. határozata

h, 10/13/2014 - 08:58
Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5017/2014/4. határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 1-3. pontja megsemmisítéséről

31/2014. (X. 9.) AB határozat

h, 10/13/2014 - 08:58
31/2014. (X. 9.) AB határozat a Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat

h, 10/13/2014 - 08:58
1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről

30/2014. (X. 9.) NGM rendelet

h, 10/13/2014 - 08:58
30/2014. (X. 9.) NGM rendelet az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

h, 10/13/2014 - 08:58
15/2014. (X. 9.) FM rendelet az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

14/2014. (X. 9.) FM rendelet

h, 10/13/2014 - 08:58
14/2014. (X. 9.) FM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet

h, 10/13/2014 - 08:58
39/2014. (X. 9.) MNB rendelet a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról