Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 9 óra 21 perc

2015. évi LXXIX. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXIX. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról

2015. évi LXXVIII. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

2015. évi LXXVII. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2015. évi LXXVI. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

2015. évi LXXV. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

2015. évi LXXIV. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXIV. törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről

2015. évi LXXIII. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXIII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

2015. évi LXXII. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXII. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról

2015. évi LXXI. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXXI. törvény a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

2015. évi LXX. törvény

sze, 06/24/2015 - 00:58
2015. évi LXX. törvény a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

1401/2015. (VI. 17.) Korm. határozat

sze, 06/24/2015 - 00:58
1401/2015. (VI. 17.) Korm. határozat a rendkívüli bevándorlási nyomás kezelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

278/2015. (VI. 17.) KE határozat

k, 06/23/2015 - 12:49
278/2015. (VI. 17.) KE határozat államtitkári kinevezésről

28/2015. (VI. 17.) OGY határozat

k, 06/23/2015 - 12:49
28/2015. (VI. 17.) OGY határozat a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat

k, 06/23/2015 - 12:49
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

Kúria közleménye

k, 06/23/2015 - 12:49
Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Kúria közleménye

k, 06/23/2015 - 12:49
Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

3/2015. (VI. 17.) HM rendelet

k, 06/23/2015 - 12:49
3/2015. (VI. 17.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

277/2015. (VI. 16.) KE határozat

k, 06/23/2015 - 12:49
277/2015. (VI. 16.) KE határozat dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

20/2015. (VI. 16.) AB határozat

k, 06/23/2015 - 12:49
20/2015. (VI. 16.) AB határozat az adóhatósági határozatokat felülvizsgáló bírósági eljárásokkal kapcsolatos alkotmányos követelményről és bírói kezdeményezés elutasításáról

37/2015. (VI. 16.) BM rendelet

k, 06/23/2015 - 12:49
37/2015. (VI. 16.) BM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről