Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Módosított jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Módosított jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 8 hét 5 nap

16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról

16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól

11/2015. (V. 29.) IM utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
11/2015. (V. 29.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
10/2015. (V. 29.) IM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

3/2014. (I. 16.) VM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
3/2014. (I. 16.) VM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól

98/2013. (X. 24.) VM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
98/2013. (X. 24.) VM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról

13/2014. (X. 22.) GVH utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
13/2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

1/2002. (BK 5.) BM-PM együttes utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
1/2002. (BK 5.) BM-PM együttes utasítás a nemzetközi bűnügyi együttműködésben továbbított bűnügyi, valamint bűnüldözési operatív információ jelölésének szabályairól

5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909