Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

könyvtár content

Wenzel Gusztáv: A magyar bányajog rendszere

Wenzel Gusztáv:  A magyar bányajog rendszere

"A bányabirtoknak többféle neme van, azon bányajogositványok különféleségéhez képest, melyek alapját képezik.

Balás Elemér: A magyar büntetőjog tankönyve

Balás Elemér:  A magyar büntetőjog tankönyve

"Az államnak azt a jogát, amelynél fogva büntethet: büntetőjognak (= jog a büntetésre) nevezzük.

Radó Sámuel: Az összeférhetetlenség

Radó Sámuel:  Az összeférhetetlenség

"Én nem értem, mi viheti a szegény embert a politikai pályára, a hol ezer közül egy éri el a ministerséget, amely dotátiójával, azzal a 12.000 forinttal, mint könnyen kiszámíthatni, valóságos proletár

Gaár Vilmos: Beismerés és elismerés

Gaár Vilmos:  Beismerés és elismerés

"A beismerés és elismerés közti különbséget már 1848 előtti jogunk is ismerte.

Hörk József : Magyar protestáns egyházjog

Hörk József : Magyar protestáns egyházjog

"A minden ág. hitv. ev. egyházzal közös belső egyházjogi forrásokon, t. i. a szentiráson és a symbolikus könyveken kivül, vannak ezen egyháznak külön, saját belső egyházjogi forrásai is.

Balog Arnold: Az ügyvédség elleni támadások Az ügyvédi munka díjazása

Balog Arnold:  Az ügyvédség elleni támadások Az ügyvédi munka díjazása

"Az érdemleges, hosszú tanulmányt, időt igénybe vevő szellemi munka díjazása ugyanaz, sőt sokszor még kevesebb, mint a blankettamunkáé.

Széchenyi István: Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig

Széchenyi István:  Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848

"Hogy pedig a II. József által behozott német, vagy bármely más idegen nyelv az ország közigazgatásából kizárassék, az 1790-1791: 16.

Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott

Récsi Emil:  Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott

"A közigazgatást összes terjedelmében 1848-ig a belső és külső tanács kezelte.

Laufenauer Károly: Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt

Laufenauer Károly:  Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt

"Mi a korlátozott beszámíthatóságot nem ismerjük el; nem ismerjük el a jog szempontjából azt az állapotot, hogy az illető vádlott cselekménye minőségének felismerési képességével birt is, de nem is bi

Takács István: Hazai váltójog

Takács István:  Hazai váltójog

"A váltólevél vagy rövidebben váltó a törvény által előszabott kellékekkel ellátott oly irásbeli szerződés vagy okirat, melyben valaki magát nevének puszta aláirásával arra kötelezi, hogy ezen okirat

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909