Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

könyvtár content

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után

"Az újonnan megállapított joghatóságot a városok határozottan megvédték minden illetéktelen beavatkozással szemben.

Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958

Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958

"Az 1945-től 1958-ig tartó időszak a bányajog fejlődése területén olyan átmeneti időszakként definiálható, amelynek során át-, illetve kialakultak és egyben kiteljesedtek mindazok a jogintézmények, ..

Szentmiklósi Márton: Magánjogi esetek, főleg kezdők számára

Szentmiklósi Márton: Magánjogi esetek, főleg kezdők számára

"Dabasi ötezer forinttal tartozott Szende Ignácznak. Szende egyedüli örököse leánya, Margit lett.

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

"Ferdinánd későn tudósította magyarországi tanácsosait afelől, hogy nem fog személyesen megjelenni az esztergomi gyűlésen.

Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei

Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei

"Magyarországot - hisz ezt minden párt gondolkodói egyiránt bevallják - csak közművelődésünk s közgazdászatunk rendkivüli fölfokozása mentheti meg, pedig Magyarországon az, a mi mind a közművelődésnek

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

"A hitlevél a két oldalu szerződés a fejedelem és a nemzet között, azon feltételek iránt, melyek alatt a nemzet - törvényes országgyűlésen összejött képviselői által - az uralkodást kész a fejedelemne

Salamon Ferenc: A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio története

Salamon Ferenc: A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio történet

"Magyarországon 900-tól 1300-ig az Árpádház férfi ága uralkodott. De az örökösödés rendje nem volt meghatározva.

Pártos Béla: Választás vagy kinevezés?

Pártos Béla: Választás vagy kinevezés?

"Mivel azonban a kormány ujjáalakítási tervezetének súlypontját a kinevezési rendszerbe helyezi, ki akarom mutatni e rendszernek fonák, káros és szabadságellenes voltát, s be akarom bizonyítani, hogy

Az erdélyi római kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai

Az erdélyi római kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai

"A Státus az erdélyi római katholikus autonomia szervezeti alakját képezi. Ezen autonomia, önkormányzat az egyház életében nem hierarchicus eltérést jelent, az ilyesmitől teljesen távol áll.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909