Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

könyvtár content

Kenedy Géza: A magyar szerzői jog

Kenedy Géza: A magyar szerzői jog

"A szerző jogának természetes alapja a törvény indokai szerint az a művészi alak, amelyben a szerző azt fixirozta.

Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés

Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés

"Azt szándékozom megvizsgálni, hogy szilárd és biztos alapokon nyugszik-e a kormányzat a társadalmak szervezetében, ha olyanoknak vesszük az embereket amilyenek, viszont a törvényeket olyanoknak, amin

Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya

Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya

"Ausztriához való viszonyunknak 1848-iki felfogásában a provinciális gondolkozásmód tükröződik.

Az 1861-ki évi magyar országgyűlés

Az 1861-ki évi magyar országgyűlés

"Felséges urunk összehiva a törvényhozó testet, hogy vele az ország alkotmányos állapotainak visszaállitása, biztositása, a viszonyok igényeihez leendő idomitása...

Kecskeméthy Aurél: Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio

Kecskeméthy Aurél: Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio

"A képviseleti alkotmány szelleme nem a preventio, hanem a repressio. A nép teljhatalmat ád választottainak a törvényhozásra, s általa a kormányzásra; s csak utólag következik a felelőség.

Juhász Kálmán: Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban

Juhász Kálmán: Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban

"A régi feudalizmus megszüntével, az arra felépített közigazgatás és társadalmi rend hamarosan összeomlott. A Temesköz külön tartomány (ejalet, vilajet, pasalik, beglerbejség) lett.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909