Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Gaár Vilmos: Beismerés és elismerés

Gaár Vilmos:  Beismerés és elismerés

"A beismerés és elismerés közti különbséget már 1848 előtti jogunk is ismerte. Frank Ignácz »A közigazság törvénye Magyarhonban« czimü művében a biróság előtt tett beismerés (az ő terminológiája szerint vallomás) mellett felemliti a peren kivül tett vallomások közt a kötelező leveleket is..."

bővebben a Magyar Elektronikus Könyvtár polcain

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909