Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Vargha Ferenc: A semmiségi panasz

Vargha Ferenc:  A semmiségi panasz

"Habár B. P.-unk az anyagi és alaki semmiségi okok közt a semmiségi panasz bejelentésénél nem tesz különbséget, igen helyesen teszik emlitett kartársaim, hogy e kétféle semmiségi ok közt a semmiségi panasz bejelentése szempontjából különbséget tesznek. Ez a distinctio a dolog természetéből folyik."

bővebben a Magyar Elektronikus Könyvtár polcain

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909