Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Arató István: Joghatóság a külföldi állam magánjogi ügyletei felett

Arató István:  Joghatóság a külföldi állam magánjogi ügyletei felett

"A külföldi állam polgári perbeli helyzetére vonatkozó felfogások tehát nem mutatják korántsem azt a zavaros és áttekinthetetlen képet, amelyet az egyes államokban hozott különböző bírói határozatok összeállítása első tekintetre a szemlélő elé tár. Az erre vonatkozó jogfelfogás jelenleg átmeneti állapotban van."

bővebben a Magyar Elektronikus Könyvtár polcain
Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909