Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

iparjog

Wenzel Gusztáv: Az európai vasúti ügy fejleményei és eredményei a magyar magánjog szempontjából

Wenzel Gusztáv:  Az európai vasúti ügy fejleményei és eredményei a magyar magánj

"A vasuti ügynek mindazáltal épen az a fősajátsága, hogy abban technikai tekinteteken kivül számos más momentum is nemcsak egybefoglaltatik, hanem hogy ezek napról-napra nagyobb jelentőségre is emelke

Wenzel Gusztáv: A magyar bányajog rendszere

Wenzel Gusztáv:  A magyar bányajog rendszere

"A bányabirtoknak többféle neme van, azon bányajogositványok különféleségéhez képest, melyek alapját képezik.

Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958

Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958

"Az 1945-től 1958-ig tartó időszak a bányajog fejlődése területén olyan átmeneti időszakként definiálható, amelynek során át-, illetve kialakultak és egyben kiteljesedtek mindazok a jogintézmények, ..

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909