Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

jogtudomány

Jogi lexikon

Jogi lexikon

"Jogi nyelv: a tudati tevékenységek (gondolkodás, érzelmek, akarás) és a tettek (»világunk alakítása«) szempontjából alapvető fontosságú természetes verbális nyelveken alapul.

Arató István: Joghatóság a külföldi állam magánjogi ügyletei felett

Arató István:  Joghatóság a külföldi állam magánjogi ügyletei felett

"A külföldi állam polgári perbeli helyzetére vonatkozó felfogások tehát nem mutatják korántsem azt a zavaros és áttekinthetetlen képet, amelyet az egyes államokban hozott különböző bírói határozatok ö

Tóth Zoltán György A barkók öröklési jogszokásai

Tóth Zoltán György  A barkók öröklési jogszokásai

"A Barkóságban is általában elterjedt jogszokás az, hogy az özvegy - mint fentebb mondottuk - a földingatlant nem tartja meg magának, hanem felosztja gyermekei között, akik a megművelésről gondoskodna

Wenczel Tivadar A magyar magánjog rövid áttekintése

Wenczel Tivadar  A magyar magánjog rövid áttekintése

"A királyi rendeletek annyiban tartoztak magánjogunk forrásai közé, a mennyiben a király alkotmányunk szerint ...

Márkus Dezső: A végrehajtási törvény reformja

Márkus Dezső:  A végrehajtási törvény reformja

"Akkor, a mikor a végrehajtási törvény teljes reformjának kérdései kerülnének napirendre, nem lehetne beérni azzal a három szemponttal, a melyeket a novella felölel, hanem joggal és okkal ...

Magyary Géza: A perbeli beismerés

Magyary Géza:  A perbeli beismerés

"Az irodalomban és a gyakorlatban a perbeli beismerést illetőleg, habár egyébként megitélésére nézve nagyok az eltérések, egy ponton csodálatraméltó egyetértés uralkodik, s ez az, hogy a perbeli beism

Balás Elemér: A magyar büntetőjog tankönyve

Balás Elemér:  A magyar büntetőjog tankönyve

"Az államnak azt a jogát, amelynél fogva büntethet: büntetőjognak (= jog a büntetésre) nevezzük.

Radó Sámuel: Az összeférhetetlenség

Radó Sámuel:  Az összeférhetetlenség

"Én nem értem, mi viheti a szegény embert a politikai pályára, a hol ezer közül egy éri el a ministerséget, amely dotátiójával, azzal a 12.000 forinttal, mint könnyen kiszámíthatni, valóságos proletár

Gaár Vilmos: Beismerés és elismerés

Gaár Vilmos:  Beismerés és elismerés

"A beismerés és elismerés közti különbséget már 1848 előtti jogunk is ismerte.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909