Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

jogtudomány

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után

"Az újonnan megállapított joghatóságot a városok határozottan megvédték minden illetéktelen beavatkozással szemben.

Szentmiklósi Márton: Magánjogi esetek, főleg kezdők számára

Szentmiklósi Márton: Magánjogi esetek, főleg kezdők számára

"Dabasi ötezer forinttal tartozott Szende Ignácznak. Szende egyedüli örököse leánya, Margit lett.

Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei

Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei

"Magyarországot - hisz ezt minden párt gondolkodói egyiránt bevallják - csak közművelődésünk s közgazdászatunk rendkivüli fölfokozása mentheti meg, pedig Magyarországon az, a mi mind a közművelődésnek

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

"A hitlevél a két oldalu szerződés a fejedelem és a nemzet között, azon feltételek iránt, melyek alatt a nemzet - törvényes országgyűlésen összejött képviselői által - az uralkodást kész a fejedelemne

Salamon Ferenc: A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio története

Salamon Ferenc: A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio történet

"Magyarországon 900-tól 1300-ig az Árpádház férfi ága uralkodott. De az örökösödés rendje nem volt meghatározva.

Kenedy Géza: A magyar szerzői jog

Kenedy Géza: A magyar szerzői jog

"A szerző jogának természetes alapja a törvény indokai szerint az a művészi alak, amelyben a szerző azt fixirozta.

Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya

Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya

"Ausztriához való viszonyunknak 1848-iki felfogásában a provinciális gondolkozásmód tükröződik.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909