Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

gazdasági jog

Matlekovits Sándor A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja szerint rendezve

Matlekovits Sándor  A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja szerint

"Nyelvünk természeténél fogva e szó: birtok kettős jelentményben vétethetik. Jelenti ugyanis először, minden tárgyat, akár ingó, akár ingatlan legyen az, melyet physikai hatalmunkba keritettünk ...

Takács István: Hazai váltójog

Takács István:  Hazai váltójog

"A váltólevél vagy rövidebben váltó a törvény által előszabott kellékekkel ellátott oly irásbeli szerződés vagy okirat, melyben valaki magát nevének puszta aláirásával arra kötelezi, hogy ezen okirat

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909