Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

jogtörténet

Wenczel Tivadar A magyar magánjog rövid áttekintése

Wenczel Tivadar  A magyar magánjog rövid áttekintése

"A királyi rendeletek annyiban tartoztak magánjogunk forrásai közé, a mennyiben a király alkotmányunk szerint ...

Magyary Géza: A perbeli beismerés

Magyary Géza:  A perbeli beismerés

"Az irodalomban és a gyakorlatban a perbeli beismerést illetőleg, habár egyébként megitélésére nézve nagyok az eltérések, egy ponton csodálatraméltó egyetértés uralkodik, s ez az, hogy a perbeli beism

Wenzel Gusztáv: A magyar bányajog rendszere

Wenzel Gusztáv:  A magyar bányajog rendszere

"A bányabirtoknak többféle neme van, azon bányajogositványok különféleségéhez képest, melyek alapját képezik.

Radó Sámuel: Az összeférhetetlenség

Radó Sámuel:  Az összeférhetetlenség

"Én nem értem, mi viheti a szegény embert a politikai pályára, a hol ezer közül egy éri el a ministerséget, amely dotátiójával, azzal a 12.000 forinttal, mint könnyen kiszámíthatni, valóságos proletár

Hörk József : Magyar protestáns egyházjog

Hörk József : Magyar protestáns egyházjog

"A minden ág. hitv. ev. egyházzal közös belső egyházjogi forrásokon, t. i. a szentiráson és a symbolikus könyveken kivül, vannak ezen egyháznak külön, saját belső egyházjogi forrásai is.

Széchenyi István: Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig

Széchenyi István:  Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848

"Hogy pedig a II. József által behozott német, vagy bármely más idegen nyelv az ország közigazgatásából kizárassék, az 1790-1791: 16.

Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott

Récsi Emil:  Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott

"A közigazgatást összes terjedelmében 1848-ig a belső és külső tanács kezelte.

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után

Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után

"Az újonnan megállapított joghatóságot a városok határozottan megvédték minden illetéktelen beavatkozással szemben.

Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958

Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958

"Az 1945-től 1958-ig tartó időszak a bányajog fejlődése területén olyan átmeneti időszakként definiálható, amelynek során át-, illetve kialakultak és egyben kiteljesedtek mindazok a jogintézmények, ..

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909