Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

közigazgatás

Grünwald Béla: A közigazgatás közegei a törvényhatóság körében

Grünwald Béla:  A közigazgatás közegei a törvényhatóság körében

"A közigazgatásnak az első részben foglalt feladatait a kormány, mint a közigazgatás központi közegének vezetése és felügyelete alatt, teljesítik: 1.

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

"Ferdinánd későn tudósította magyarországi tanácsosait afelől, hogy nem fog személyesen megjelenni az esztergomi gyűlésen.

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

"A hitlevél a két oldalu szerződés a fejedelem és a nemzet között, azon feltételek iránt, melyek alatt a nemzet - törvényes országgyűlésen összejött képviselői által - az uralkodást kész a fejedelemne

Pártos Béla: Választás vagy kinevezés?

Pártos Béla: Választás vagy kinevezés?

"Mivel azonban a kormány ujjáalakítási tervezetének súlypontját a kinevezési rendszerbe helyezi, ki akarom mutatni e rendszernek fonák, káros és szabadságellenes voltát, s be akarom bizonyítani, hogy

Kecskeméthy Aurél: Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio

Kecskeméthy Aurél: Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio

"A képviseleti alkotmány szelleme nem a preventio, hanem a repressio. A nép teljhatalmat ád választottainak a törvényhozásra, s általa a kormányzásra; s csak utólag következik a felelőség.

Juhász Kálmán: Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban

Juhász Kálmán: Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban

"A régi feudalizmus megszüntével, az arra felépített közigazgatás és társadalmi rend hamarosan összeomlott. A Temesköz külön tartomány (ejalet, vilajet, pasalik, beglerbejség) lett.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909