Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

államigazgatás

Grünwald Béla: A közigazgatás közegei a törvényhatóság körében

Grünwald Béla:  A közigazgatás közegei a törvényhatóság körében

"A közigazgatásnak az első részben foglalt feladatait a kormány, mint a közigazgatás központi közegének vezetése és felügyelete alatt, teljesítik: 1.

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

"Ferdinánd későn tudósította magyarországi tanácsosait afelől, hogy nem fog személyesen megjelenni az esztergomi gyűlésen.

Pártos Béla: Választás vagy kinevezés?

Pártos Béla: Választás vagy kinevezés?

"Mivel azonban a kormány ujjáalakítási tervezetének súlypontját a kinevezési rendszerbe helyezi, ki akarom mutatni e rendszernek fonák, káros és szabadságellenes voltát, s be akarom bizonyítani, hogy

Az 1861-ki évi magyar országgyűlés

Az 1861-ki évi magyar országgyűlés

"Felséges urunk összehiva a törvényhozó testet, hogy vele az ország alkotmányos állapotainak visszaállitása, biztositása, a viszonyok igényeihez leendő idomitása...

Kecskeméthy Aurél: Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio

Kecskeméthy Aurél: Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio

"A képviseleti alkotmány szelleme nem a preventio, hanem a repressio. A nép teljhatalmat ád választottainak a törvényhozásra, s általa a kormányzásra; s csak utólag következik a felelőség.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909