Kihirdetett szabályzatok

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat a törvénnyel egységes szerkezetben

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2013. (XI.25.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(a kitüntetésekről)

1/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(szabályozási kör: IV.17.)

2/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat a MÜK Alapszabály módosításáról
(székhely: I.5.)

3/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzata

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
4/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(Szakmai Bizottság létrehozása: VI.2.)

5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat

a MÜK Alapszabályának módosításáról

3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
1/2011. (III. 21.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
3/1998.(VI.27.) MÜK szabályzat A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi eljárási szabályzata az 1/2002. (II. 25.) és a 3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzatttal megállapított módosításokkal egységes szerkezetben.
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
hiányzó szám  
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól
5/2008. (X. 27.) MÜK Szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
hiányzó szám  
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám  
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról 
MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére
EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (III. 1.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám  
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a székhelyszolgáltatásról
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat az ügyvédi társulásról


 
4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat a MÜK Országos Levéltáráról
3/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat az elektronikus cégeljárás alkalmazásáról (hatálytalan 2008. április 30-tól)
2/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat Az Alapszabály módosításáról (lásd az Alapszabály rovatban)
1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történő európai közösségi jogászi tevékenységről szóló szabályzata
szám nélküli (2004.) a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról ügyvédek és ügyvédi irodák részére szóló szabályzata (nincs hatályban)
1/2002. (II. 25.) MÜK szabályzat a 3/1998. (VI. 27.) MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 3/1998. (VI. 1.) MÜK szabályzatnál]
1/2000. (V. 22.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól [módosításokkal egységes szerkezetben lásd az 5/2008. (X. 29.) MÜK szabályzatban]
7/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről (nincs hatályban)
6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat a gondnok és végelszámoló jogköréről és eljárásáról [módosításokkal egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzatban]
5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról [módosításokkal egységes szerkezetben lásd az 1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzatban]
4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről

3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

a fegyelmi eljárásról [egységes szerkezetben az 1/2002. (II. 25.) MÜK és a 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzattal] 
2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Összeférhetetlenségi Szabályzat
1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

Felvételi Szabályzat

 forrás: http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/18/73/1

loader