Költségvetés, beszámoló

       Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara                                                                          2020. évi zárás
  2020.terv 2020. zárás 2021 terv
       
BEVÉTELEK      
Kamatbevétel 500   264   300  
Egyéb bevétel (társ.szerv., fegy.bírság 1 700 000   3 584 019   2 500 000  
Tagi hitel visszafizetés 2 000 000   2 000 000   2 000 000  
Jogtanácsosi regisztrációs díj 432 000   576 000   432 000  
Ügyv.bej. Regisztrációs díj 900 000   540 000   450 000  
Alk.ügyvédi regisztrációs díj 144 000   432 000   200 000  
Jogi előadó regrisztrációs díj 90 000   180 000   90 000  
Ügyvédjelölti regisztrációs díj 270 000   668 000   270 000  
Ügyvéd továbbképzés 2 000 000   787 800   5 400 000  
Ügyvédjelöltek továbbképzés 745 000   560 300   874 000  
Tagdíj-ügyvéd 47 500 000   50 192 177   47 000 000  
Tagdíj-alkalmazott ügyvéd 1 100 000   1 027 840   1 100 000  
Tagdíj-kamarai jogtanácsos 5 200 000   5 554 680   5 200 000  
Tagdíj-ügyvédjelölt 1 100 000   868 245   1 300 000  
Tagdíj-jogi előadó 15 000   47 520   158 400  
Felügyeleti díj 330 000   295 020   198 000  
       
Hatósági ügyintézés díj -16/2017 IM rend. - 1 300 000   522 300   600 000  
Egyéb bevétel 1 210 000   500 000   600 000  
hvg orac előfizetés bevétele 2 052 000   2 064 000   2 064 000  
2020 évi BEVÉTELEK összesen: 68 088 500   70 400 165   70 436 700  
       
KIADÁSOK      
1. Személyi jellegű      
1.1 Alkalmazottak bére      
1.1.1 Teljes munkaidős 11 782 486   11 786 650    12 965 315  
1.1.2 Takarítás 1 742 720   1 742 700   2 550 800  
1.2. Megbízási díjak      
1.2.1 Alkalmi mvállalók 0   0   0  
1.2.2 Könyvelői díj 2 280 000   2 280 000   2 280 000  
1.3 Tiszteletdíjak      
1.3.1. Elnök  2 574 000   2 574 000   2 574 000  
1.3.2 Titkár 2 046 000   2 046 000   2 046 000  
1.3.3 Vezető Fegyelmi biztos 2 046 000   2 046 000   2 046 000  
1.3.4.Fegyelmi  megbízott 1 452 000   1 452 000   1 452 000  
1.3.5. Fegyelmi megbízott 1 452 000   1 452 000   1 452 000  
1.3.6. Kamarai ellenőrzések vizsg.díja 275 000     550 000  
1.3.7. Okt.Biz.eln.  660 000   660 000   1 452 000  
       
1.4. Egyéb bérjellegű kifizetések      
1.4.1. Alkalmazottak jutalma 913 050   913 050   1 004 355  
1.4.2. Megbízási díjak, óraadói díjak 400 000   40 706   400 000  
1.4.3. Nem tiszteletdíjas bizottsági tagok jutalma -fegyelmi biz. Tagoknak- 500 000   486 750   500 000  
1.4.4. Ügyvédjelöltek képzése, perbeszédverseny és díjazása 150 000   30 000   150 000  
1.4.5. Cafetéria (szép kártya), stb. 931 500   810 000   810 000  
összesen 29 204 756   28 319 856   32 232 470  
       
2. Bérjárulékok, járulékok      
2.1. Szoc. Hozzájárulási adó, adó, EHO… 4 930 000   4 239 095   5 400 000  
összesen 4 930 000   4 239 095   5 400 000  
       
3. Egyéb kiadások      
3.1 Reprezentációs ktg. 260 000   349 482   350 000  
3.2. Belföldi kiküldetés 2 000 000   1 847 195   2 000 000  
3.3. Költségtérítés (parkolás,utiktg) 245 900   269 900   250 000  
3.4. Rendezvény, vendéglátás 500 000   130 000   500 000  
3.5. Szállás, Ajándékozás 0   74 688   1 000 000  
3.6. Ügyvédek napja 1 040 000     1 000 000  
3.7. Konferencia, ügyvédek továbbképzése      
3.8.Kingtlévőségek behajtásának költsége 200 000   150 000   150 000  
3.9. Bankköltség 400 000   338 912   400 000  
összesen 4 645 900   3 160 177   5 650 000  
       
       
       
4. Készletbeszerzés      
4.1. Irodaszer 300 000   240 010   300 000  
4.2. Műszaki cikkek, fogyasztóeszk., anyagktg. 200 000   10 493   1 650 000  
4.3. Folyóiratok, könyvek 0     0  
4.4. Egyéb készletbeszerzés 200 000   264 071   250 000  
összesen 700 000   514 574   2 200 000  
5. Igénybe vett szolgáltatások      
5.1. Bérleti díj 3 958 247   3 810 000   3 810 000  
5.2. Arconsult HelpDesk szolgáltatás, hvg orac 4 518 698   4 518 698   4 518 698  
5.3.Telefon, internet, kommunikáció 400 000   421 908   420 000  
5.4.Posta 400 000   284 494   300 000  
5.5.Működési kiad., webtárhely új szerződés 2020-ban, nyomdaktg., stb 500 000   680 635   700 000  
5.6.Vállalkozói díjak, Javítási, karbantartási ktgek,informatikus - 2019-ben szerződés alapján - 400 000   20 550   300 000  
5.7. MÜK tagdíj+ ktsg-ek, szárazbélyegző 14 580 000   14 036 108   14 580 000  
5.8. Ügyvédek lapja 884 375   884 375   0  
5.9. szállítási díj 60 000     60 000  
       
összesen 25 701 320   24 656 768   24 688 698  
       
6. Támogatások      
6.1. Alapítványok,egyesületek 100 000     100 000  
6.2. Memento 150 000   150 000   200 000  
6.3. Sport támogatás 0     0  
6.4. Fiatal ügyvédek,üj. tagozata 0     0  
       
6.5. Egyéb támogatások 0     0  
7. Tartalék 0      
       
összesen 250 000   150 000   300 000  
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 65 431 976   61 040 470    
       
BKKM-i Ügyvédi Kamara pénzügyi gazdálkodása      
Bevétel 68 088 500   70 400 165   70 436 700  
Kiadás 65 431 976   61 040 470   70 171 168  
2020 évi gazdálkodás tervezett pénzügyi eredménye: 2 656 524   9 359 695   265 532  
       
2020.01.01. Pénzeszközök nyitó értéke 19 817 440   19 817 440   29 177 135  
BEVÉTEL 68 088 500   70 400 165   70 436 700   
KIADÁS 65 431 976   61 040 470   70 171 168  
2020.12.31. tervezett záró pénzérték 22 473 964   29 177 135   29 442 667  
       
Bács-Advocat záró pénzérték   966 088    
Új alweboldal tartalom mentve!

loader