Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Hatályon kívül helyezett jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 2 nap 18 óra

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
3/2011. (II. 11.) KIM rendelet a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól

12/2002. (IV. 29.) BM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
12/2002. (IV. 29.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről

6/2016. (III. 23.) MvM utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
6/2016. (III. 23.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

27/1996. (X. 4.) FM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
27/1996. (X. 4.) FM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

108/2001. (XII. 23.) FVM—GM együttes rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
108/2001. (XII. 23.) FVM—GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

12/2011. (III. 22.) NGM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
12/2011. (III. 22.) NGM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

41/2013. (V. 28.) VM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1/2016. (I. 29.) OBH utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendjéről

16/2013. (V. 28.) BM utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról

15/2010. (XII. 14.) KIM rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
15/2010. (XII. 14.) KIM rendelet a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról

309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

h, 06/18/2018 - 23:31
309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Balassi Intézet létrehozásáról

3/2015. (XI. 30.) SZGYF utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
3/2015. (XI. 30.) SZGYF utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

11/2015. (VIII. 7.) NKFIH utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
11/2015. (VIII. 7.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

8/2013. (I. 25.) HM utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
8/2013. (I. 25.) HM utasítás a protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi utazásszervezési feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról

6/2010. (I. 15.) HM utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
6/2010. (I. 15.) HM utasítás a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról

7/2016. (II. 25.) EMMI utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
7/2016. (II. 25.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

30/2015. (VII. 6.) EMMI utasítás

h, 06/18/2018 - 23:31
30/2015. (VII. 6.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909