Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

törvényhozás

Matlekovits Sándor A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja szerint rendezve

Matlekovits Sándor  A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja szerint

"Nyelvünk természeténél fogva e szó: birtok kettős jelentményben vétethetik. Jelenti ugyanis először, minden tárgyat, akár ingó, akár ingatlan legyen az, melyet physikai hatalmunkba keritettünk ...

Radó Sámuel: Az összeférhetetlenség

Radó Sámuel:  Az összeférhetetlenség

"Én nem értem, mi viheti a szegény embert a politikai pályára, a hol ezer közül egy éri el a ministerséget, amely dotátiójával, azzal a 12.000 forinttal, mint könnyen kiszámíthatni, valóságos proletár

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története

"Ferdinánd későn tudósította magyarországi tanácsosait afelől, hogy nem fog személyesen megjelenni az esztergomi gyűlésen.

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

"A hitlevél a két oldalu szerződés a fejedelem és a nemzet között, azon feltételek iránt, melyek alatt a nemzet - törvényes országgyűlésen összejött képviselői által - az uralkodást kész a fejedelemne

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909