Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

államjog

Radó Sámuel: Az összeférhetetlenség

Radó Sámuel:  Az összeférhetetlenség

"Én nem értem, mi viheti a szegény embert a politikai pályára, a hol ezer közül egy éri el a ministerséget, amely dotátiójával, azzal a 12.000 forinttal, mint könnyen kiszámíthatni, valóságos proletár

Széchenyi István: Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig

Széchenyi István:  Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848

"Hogy pedig a II. József által behozott német, vagy bármely más idegen nyelv az ország közigazgatásából kizárassék, az 1790-1791: 16.

Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott

Récsi Emil:  Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott

"A közigazgatást összes terjedelmében 1848-ig a belső és külső tanács kezelte.

Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei

Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei

"Magyarországot - hisz ezt minden párt gondolkodói egyiránt bevallják - csak közművelődésünk s közgazdászatunk rendkivüli fölfokozása mentheti meg, pedig Magyarországon az, a mi mind a közművelődésnek

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

Magyarország alaptörvényei közjogi fejtegetéssel és fölvilágosításokkal

"A hitlevél a két oldalu szerződés a fejedelem és a nemzet között, azon feltételek iránt, melyek alatt a nemzet - törvényes országgyűlésen összejött képviselői által - az uralkodást kész a fejedelemne

Salamon Ferenc: A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio története

Salamon Ferenc: A magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio történet

"Magyarországon 900-tól 1300-ig az Árpádház férfi ága uralkodott. De az örökösödés rendje nem volt meghatározva.

Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya

Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya

"Ausztriához való viszonyunknak 1848-iki felfogásában a provinciális gondolkozásmód tükröződik.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909